UBOS Community

Vika
Vika

Posted on • Updated on

Скачування інформації в XLSX форматі

Бувають випадки, коли потрібно зберегти дані в XLSX форматі для більш зручного опрацювання інформації. Як це зробити використовуючи прості інструменти UBOS?

Для цього нам знадобиться:

Зараз ми розглянемо найпростіший випадок. В нас є таблиця з даними, де ми безпосередньо бачимо потрібну нам інформацію для завантаження див. (рис 1)

Крок перший.

Потрібно на Воркспейс UBOS зробити наступне:

 1. Додати кнопку DOWNLOAD
 2. На подію onClickвикористовувати функцію navigateTo
 3. В параметрах передати адресу на наш backend
рис 1

Image description

{{navigateTo('https://companybd-632484b419f0331000000199.ubos.tech/download',)}}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Крок другий.

Потрібно на Flow Builder UBOS зробити наступне:

 1. Cтворюємо flow використовуючи такі NODEs:
NODE INSTALL
Image description Basic NODE node-red 3.0.2
Image description Basic NODE node-red 3.0.2
Image description node-red-node-mongodb 0.2.5
Image description node-red-contrib-excel 0.0.3
Image description Basic NODE node-red 3.0.2
Image description Basic NODE node-red 3.0.2
Image description Basic NODE node-red 3.0.2

Image description

 1. Налаштовуємо NODEs:
 • Function (робимо запит в MongoDB) Image description
msg.payload ={
  deleted:false
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Excel (передаємо дані з MongoBD та конвертуємо їх в потрібний формат)
 /data/holidays.xlsx
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Read file
path : `/data/holidays.xlsx` ; Output обираємо `a single Buffer object`
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Change (в налаштуваннях пишемо msg. headers, to the value обираємо expression та прописуємо:
{ "Content-Disposition":"attachment;filename=" & filename ,'Content-Type': 'text/csv;charset=UTF-8'} 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Нижче зображено процес скачування файла та збереження згідно налаштувань вашого комп'ютера.

Image description

Discussion (0)